Aktuální otázky

26. 11. 2007

Znáte fondy a programy EU?

Anketa

12. 11. 2007

Reforma veřejných financí

Dne 16.6. se na společném jednání sešli představitelé odborů a zaměstnavatelů k projednání koncepce reformy veřejných financí a nalezení styčných bodů. Výsledkem je seznam požadavků a doporučení, které byly následujícího dne při zasedání tripartity předány vládě.