Aktuální otázky

11. 12. 2007

Tiskové prohlášení (26.5.2006)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR sdružující sedm reprezentativních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví a kultury vyzývá politické strany, aby v následujícím volebním období učinily kroky vedoucí k:

11. 12. 2007

Tisková zpráva

Tisková zpráva Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Představitelé KZPS se rozhodli dnes, 15. 9. 2005, opustit jednání Pléna RHSD.