Aktuální otázky

12. 11. 2007

Stabilizace českého zemědělství před vstupem ČR do Evropské unie

Dne 23.dubna se v Hrzánském paláci v Praze uskutečnilo jednání delegací zaměstnavatelských a podnikatelských uskupení s vládou. Jeden z bodů programu se týkal situace v českém zemědělství. Následující materiál, který byl na jednání předán představitelům vlády, hodnotí současnou situaci v tomto sektoru a předkládá požadavky KZPS ČR.