Aktuální otázky

10. 02. 2010

Volba předsedy KZPS ČR

Dne 8. února 2010 byl na řádném zasedání Koordinační rady KZPS ČR zvolen předsedou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na rok 2010 pan Jan Wiesner.

18. 09. 2009

Výzva KZPS k současné ekonomické situaci a k hospodářské politice vlády

Celosvětová finanční krize se negativně promítá ho chodu ekonomik všech zemí, Českou republiku nevyjímaje. Je proto nezbytné, aby vláda ČR připravila a realizovala taková opatření, která budou minimalizovat negativní dopady souvisejícího hospodářského poklesu. Vycházeje z vlastních poznatků a zkušenost, ve snaze podpořit vládu ČR v této její činnosti a současně podpořit podnikatelský sektor, KZPS doporučuje a navrhuje několik následujících opatření.

18. 09. 2009

Stanovisko KZPS k akci vyhlášené ČMKOS pod názvem „Celokonfederační výstražná hodinová stávka“

Na základě žádosti svých členských organizací zpracovala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) stanovisko k akci vyhlášené ČMKOS pod názvem „Celokonfederační výstražná hodinová stávka“ na 24. června 2008. Současně k tomu KZPS nabízí prostřednictvím svého sekretariátu pro členské svazy (resp. podnikatelské subjekty) právní servis.

18. 09. 2009

Číše vína s Evropským hospodářským a sociálním výborem

Česká podnikatelská reprezentace při EU uspořádala ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU pro členy české delegace v Evropském hospodářském a sociálním výboru slavnostní číši vína pod záštitou paní velvyslankyně Mileny Vicenové. Neformálního setkání se kromě české delegace zúčastnili zástupci českých regionů, některých kanceláří poslanců Evropského parlamentu a čeští úředníci pracující v Evropské komisi a Generálním sekretariátu Rady.

18. 09. 2009

Debata o připravovaném dokumentu Small Business Act (tisková zpráva)

Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU sezvala včera na časnou pracovní snídani v Bruselu české europoslance, zástupce Evropské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, českých regionů v Bruselu, českých podnikatelů a jejich zástupců v Evropském hospodářském a sociálním výboru, aby s nimi hovořila o připravovaném dokumentu Small Business Act.