Aktuální otázky

13. 05. 2016

KZPS ČR podporuje zaměstnávání osob po i ve výkonu trestu odnění svobody (VTOS) a přidává podporu kampaně „NEMÁM SVATOZÁŘ, MÁM PRÁCI“.

více na: https://business.facebook.com/RUBIKONCentrum/?business_id=462482300605430

08. 03. 2016

KZPS ČR podporuje návrh zákona předložený MŠMT, kterým se novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

KZPS ČR podporuje návrh zákona předložený MŠMT, kterým se novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon v současné době je ve 3. čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.