Aktuální otázky

24. 06. 2014

KZPS partnerem projektu: Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů

Nový občanský zákoník zcela změnil základní koncepci soukromého práva. Hlavním cílem projektu je seznámit cílovou skupinu s novým občanským zákoníkem a jeho dopady na právní úpravu pracovněprávních vztahů a vyloučit či minimalizovat výkladové a aplikační nejasnosti spojené s novým občanským zákoníkem a novelizovaným zákoníkem práce. Dalším důležitým cílem je přispět ke zkvalitnění právní úpravy. K tomu by mohlo dojít v případě, kdy zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů vyjednají takovou podobu změn, která bude oboustranně přijatelná.

12. 02. 2014

„Zaměstnavatelské svazy se bouří“ – článek na www.parlamentnilisty.cz

Dne 12. února 2014 byl na www.parlamentnilisty.cz uveřejněn článek „Zaměstnavatelské svazy se bouří. Na toto vláda v programu zapomněla“ v reakci na stanovisko KZPS ČR k „Programovému prohlášení vlády ČR“.

Celý článek:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zamestnavatelske-svazy-se-bouri-Na-toto-vlada-v-programu-zapomnela-303339

12. 02. 2014

Rozhovor s prezidentem KZPS ČR na www.podnikatel .cz

Dne 21. ledna 2014 byl na www.podnikatel.cz uveřejněn rozhovor s prezidentem KZPS ČR panem Janem Wiesnerem pod názvem „Doufám, že Babiš prožene úředníky, aby dělali, co mají, říká šéf podnikatelů“

Celý článek:

http://www.podnikatel.cz/clanky/doufam-ze-babis-prozene-uredniky-aby-delali-co-maji-rika-sef-podnikatelu/