Aktuální otázky

18. 11. 2008

Akce NATO Wives Bazaar vydělala tisíce euro

Vojenští představitelé členských států NATO vyměnili na popud svých manželek nablýskané uniformy za kuchyňské zástěry a 18. listopadu 2007 pomohli s pořádáním každoroční charitativní akce NATO WIVES BAZAAR. V rámci národního stánku a mezinárodní restaurace se dobročinné akce zúčastnil i tým vojenského představitele ČR generálmajora Ing. Rostislava Mazurka, kterému se podařilo získat na dobročinné účely téměř 5 800 euro.

18. 11. 2008

Konference „Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá dne 3. prosince konferenci nazvanou „Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“
Na konferenci, jejímž cílem je seznámit účastníky z řad podnikatelů s možnostmi čerpání evropských peněz ze strukturálních a komunitárních fondů, vystoupí představitelé státní správy a zástupci podnikatelských asociací a podnikatelů.