Aktuální otázky

11. 06. 2012

Desetileté výročí založení CEBRE doprovodila debata s europoslanci

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu si letos připomíná 10 let své existence na bruselském lobbingovém kolbišti. Při této příležitosti reprezentace uspořádala, vedle slavnostního večera v Pražském domě, pracovní snídani s českými europoslanci a čelními představiteli svých zakladatelských organizací. Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF zde.

16. 04. 2012

Průzkum ke studii – postavení a odměňování pracovníků v sociálních službách

Dotazník pro zaměstnance a zaměstnavatele – Studie č. 28 – Postavení a odměňování pracovníků v sociálních službách.

Zaměstnanci v sociálních službách patří v celostátním porovnání k nejhůře odměňovaným, přesto, že nikdo náročnost a potřebnost jejich práce nezpochybňuje. Zároveň se ukazují řádové rozdíly v odměňování u poskytovatelů služeb dle jejich právní formy. Cílem studie je na bázi celostátního průzkumu zjistit vazby odměňování na typ zaměstnavatele, druh práce (poskytované sociální služby) a výkonnost, a na základě těchto zjištění předložit návrhy k nediskriminaci některých skupin zaměstnanců.

10. 02. 2010

Volba předsedy KZPS ČR

Dne 8. února 2010 byl na řádném zasedání Koordinační rady KZPS ČR zvolen předsedou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na rok 2010 pan Jan Wiesner.

18. 09. 2009

Výzva KZPS k současné ekonomické situaci a k hospodářské politice vlády

Celosvětová finanční krize se negativně promítá ho chodu ekonomik všech zemí, Českou republiku nevyjímaje. Je proto nezbytné, aby vláda ČR připravila a realizovala taková opatření, která budou minimalizovat negativní dopady souvisejícího hospodářského poklesu. Vycházeje z vlastních poznatků a zkušenost, ve snaze podpořit vládu ČR v této její činnosti a současně podpořit podnikatelský sektor, KZPS doporučuje a navrhuje několik následujících opatření.