Aktuální otázky

12. 11. 2007

Reforma veřejných financí

Dne 16.6. se na společném jednání sešli představitelé odborů a zaměstnavatelů k projednání koncepce reformy veřejných financí a nalezení styčných bodů. Výsledkem je seznam požadavků a doporučení, které byly následujícího dne při zasedání tripartity předány vládě.

12. 11. 2007

Stabilizace českého zemědělství před vstupem ČR do Evropské unie

Dne 23.dubna se v Hrzánském paláci v Praze uskutečnilo jednání delegací zaměstnavatelských a podnikatelských uskupení s vládou. Jeden z bodů programu se týkal situace v českém zemědělství. Následující materiál, který byl na jednání předán představitelům vlády, hodnotí současnou situaci v tomto sektoru a předkládá požadavky KZPS ČR.