Aktuální otázky

24. 06. 2014

KZPS partnerem projektu: Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů

Nový občanský zákoník zcela změnil základní koncepci soukromého práva. Hlavním cílem projektu je seznámit cílovou skupinu s novým občanským zákoníkem a jeho dopady na právní úpravu pracovněprávních vztahů a vyloučit či minimalizovat výkladové a aplikační nejasnosti spojené s novým občanským zákoníkem a novelizovaným zákoníkem práce. Dalším důležitým cílem je přispět ke zkvalitnění právní úpravy. K tomu by mohlo dojít v případě, kdy zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů vyjednají takovou podobu změn, která bude oboustranně přijatelná.