Aktuální otázky

08. 03. 2016

KZPS ČR podporuje návrh zákona předložený MŠMT, kterým se novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

KZPS ČR podporuje návrh zákona předložený MŠMT, kterým se novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon v současné době je ve 3. čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.