předseda představenstva: Ing. Pavel Březina

U Rajské zahrady 3
130 00 Praha 3

Telefon: (+420) 224 106 217
e-mail: jmatouskova@scmsd.cz
www.skupina.coop
Facebook