předseda: JUDr. Rostislav Dvořák

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
telefon: 224 109 311
e-mail: predseda@scmvd.cz
www.scmvd.cz