prezident: Ing. Jiří Nouza
generální ředitel: Ing. Miloslav Mašek, CSc.
Národní tř. 10
110 00 Praha 1
telefon: 224 951 410
fax: 224 930 416
e-mail: matyas@sps.cz
www.sps.cz