předseda: Ing. Martin Pýcha
Hybernská 38
117 02 Praha 1
telefon: 224 225 730
fax: 224 225 521

e-mail: aacr@zscr.cz
www.zscr.cz