Legislativní návrhy

05. 04. 2018

Stanovisko KZPS ČR k nvrhu poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon) (sněmovní tisk č. 129)“

05. 04. 2018

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jiřího Miholy, Jana Čižinského, Víta Kaňkovského, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 131)

14. 03. 2018

Stanovisko KZPS ČR k žádosti ministerstva zemědělství vládě ČR o poskytnutí mimořádných finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy na pokrytí mimořádných nákladů spojených s eradikací nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území Zlínského kraje a s opatřeními k minimalizaci rizika jejího šíření na zbývajícím území České republiky v roce 2018

05. 03. 2018

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 102)