Legislativní návrhy

14. 09. 2018

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5672006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů