Legislativní návrhy

24. 09. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Stanovisko KZPS ČR k novelizaci zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů