Legislativní návrhy

11. 11. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 166/1999 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

09. 11. 2010

Stanovisko KZPS k podkladu … činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Stanovisko KZPS ČR k podkladu pro rozhodnutí o dalším postupu transpozice směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora EU

08. 11. 2010

Stanovisko KZPS k návrhu vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti…

Stanovisko KZPS k návrhu vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.