Legislativní návrhy

21. 01. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve zněná pozdějších předpisů (tisk č. 1027)

21. 01. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

05. 01. 2010

Stanovisko KZPS ČR k poslaneckému návrhu na změnu horního zákona

Stanovisko KZPS k návrhu poslanců Martina Bursíka, Libora Ambrozka, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů