Legislativní návrhy

09. 03. 2010

Stanovisko KZPS k vyhlášce č. 177/2009 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

10. 02. 2010

Stanovisko KZPS k poslaneckému návrhu na novelizaci zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

09. 02. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Václava Mencla, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého a Vlastimila Aubrechta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1031)