Legislativní návrhy

24. 03. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona o pohonných hmotách

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů