Legislativní návrhy

05. 01. 2010

Stanovisko KZPS ČR k poslaneckému návrhu na změnu horního zákona

Stanovisko KZPS k návrhu poslanců Martina Bursíka, Libora Ambrozka, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

21. 12. 2009

Územní ochrana průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe

Stanovisko KZPS k návrhu na zachování a zajištění stávající územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu