Legislativní návrhy

16. 04. 2010

Stanovisko KZPS k nařízení vlády č. 333/2009 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů, formou dotace právnickým a fyzickým osobám

24. 03. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona o pohonných hmotách

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů