O nás

wiesner
KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které:

 • reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů
  z oblasti

  • stavebnictví
  • textilního průmyslu
  • malého a středního podnikání
  • výrobního a spotřebního družstevnictví
  • zemědělství
  • důlního a naftového průmyslu
  • dřevozpracujícího průmyslu
  • školství
  • zdravotnictví
  • kultury a sociálních služeb
 • zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci
 • prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech
 • formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou
 • je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě

KZPS ČR se představuje 2017

 

Základní dokumenty KZPS ČR

Jednací řád KZPS ČR

Stanovy KZPS ČR

Orgány KZPS

Dozorčí rada

Koordinační rada

Sekretariát