Orgány KZPS

Dozorčí rada

Členové Dozorčí rady KZPS ČR

Zdeněk Renc
předseda

JUDr. Josef Korbelář
místopředseda

Ing. Jitka Vítková

členka

Koordinační rada

Členové Koordinační rady KZPS ČR

Jan Wiesner
prezident KZPS ČR

 

Jiří Víšek
viceprezident KZPS ČR pro oblast živnostenského podnikání, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

JUDr. Rostislav Dvořák
viceprezident KZPS ČR pro oblast družstevního podnikání, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
viceprezident KZPS ČR pro oblast kultury, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Ing. Martin Pýcha
viceprezident KZPS ČR pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství a životního prostředí, předseda Zemědělského svazu

Mgr. Jiří Česal
viceprezident KZPS ČR pro oblast lehkého průmyslu a průmyslové politiky, viceprezident Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu

Ing. Jiří Nouza
viceprezident KZPS ČR pro oblast stavebnictví a investiční politiky, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
viceprezident KZPS pro oblast důlního a naftového průmyslu, předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu

Ing. Pavel Březina
viceprezident KZPS pro oblast spotřebních družstev, předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev

Sekretariát

vedoucí tajemník:
Dr. Jan Zikeš
mail: zikes@kzps.cz
tel.: 222 324 985
adresa:
Václavské náměstí 21,
113 60, Praha 1
fax: 224 109 374
e-mail: kzps@kzps.cz
Datová schránka bsk58t6