Projekt ESF 2008

Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů

Z dlouhodobé spolupráce organizací sociálních partnerů v ČR, tj. ČMKOS, ASO, SP ČR a KZPS, byla zjištěna potřeba posílení vnitřních kapacit jednotlivých institucí, která přispěje k zavádění moderních systémů řízení směrem k zastřešovaným organizacím, regionálním strukturám a podnikům. Cílem sociálních partnerů je poskytování služeb svým členům na úrovni evropských standardů. Projekt je rozdělen do 16 klíčových aktivit, které jsou dále v tomto materiálu konkretizovány.