Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II

O projektu

logo_barevne

a) Obecně

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se svými členy a sociálním partnerem projektu (ČMKOS) rozhodla realizovat projekt, který by prostřednictvím bipartitního dialogu a klíčových aktivit pomohl připravit zaměstnavatele a zaměstnance ve vybraných pozicích na dopady a změny vyplývající z důchodového systému. Jedná se zejména na skutečnost, že tito zaměstnanci budou vykonávat svou profesi do vyššího věku. Základním problémem, k jehož řešení chceme realizací projektu přispět, je zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku a umožnit tak cílové skupině udržení pracovního místa, resp. zaměstnání déle. Proto je potřeba reagovat na neustálé prodlužování průměrného lidského života a prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku. Problematika změn a dopadů, které přináší přeměna důchodového systému je nanejvýš aktuální a je proto velmi potřebné se touto problematikou na úrovni sociálních partnerů, organizací, podniků a zaměstnanců zabývat i z jiného než parametrického pohledu důchodové reformy. A to především z pohledu prodlužování délky aktivního pracovního života zaměstnanců, udržení stárnoucí pracovní síly na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému, složení či změny na úrovni vlády. Jedním z možných řešení je podpora takových aktivit, které odráží potřeby cílové skupiny a mají za cíl připravit všechny zainteresované strany na výše zmíněné změny. Současný stav vyžaduje aktivní přístup také na straně nejen sociálních partnerů, ale i tripartity zejména na celostátní úrovni k řešení této problematiky. Jedním z takových přístupů je příprava a realizace druhé etapy projektu s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Jedná se o snahu zmírnit negativní dopady této problematiky společným postupem na straně zaměstnavatelů a zaměstnanců, který by pomohl nalézt vhodná, efektivní a realizovatelná opatření přímo u cílové skupiny.

b) Důvody předložení projektu:

Základním problémem, k jehož řešení chceme realizací projektu přispět, je zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku a umožnit tak cílové skupině udržení pracovního místa, resp. zaměstnání déle. Proto je potřeba reagovat na neustálé prodlužování průměrného lidského života a prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku. Problematika změn a dopadů, které přináší přeměna důchodového systému je nanejvýš aktuální a je proto velmi potřebné se touto problematikou na úrovni sociálních partnerů, organizací, podniků a zaměstnanců zabývat i z jiného než parametrického pohledu důchodové reformy. A to především z pohledu prodlužování délky aktivního pracovního života zaměstnanců, udržení stárnoucí pracovní síly na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému, složení či změny na úrovni vlády. Jedním z možných řešení je podpora takových aktivit, které odráží potřeby cílové skupiny a mají za cíl připravit všechny zainteresované strany na výše zmíněné změny. Současný stav vyžaduje aktivní přístup také na straně nejen sociálních partnerů, ale i tripartity zejména na celostátní úrovni k řešení této problematiky. Jedním z takových přístupů je příprava a realizace druhé etapy projektu s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Jedná se o snahu zmírnit negativní dopady této problematiky společným postupem na straně zaměstnavatelů a zaměstnanců, který by pomohl nalézt vhodná, efektivní a realizovatelná opatření přímo u cílové skupiny.

c) Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001783

Doba konání projektu

1. únor 2016 – 31. leden 2019

Cíle projektu

Hlavní cíl:

Společným postupem sociálních partnerů připravit odvětví na změny důchodového systému a zmírnit negativní dopady prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku.

Dílčí cíle:

1) Nalezení vhodných opatření pro vybrané pozice v odvětvích, která by umožnila zaměstnancům déle vykonávat svou profesi a zaměstnavatelům by snížila rizika spojená s nedostatkem pracovních sil v odvětví

2) Zajistit kvalitní a relevantní datovou základnu jako výchozí informační zdroj pro definici návrhů opatření pro zvládnutí nároků, požadavků a limitů na výkon pracovní činnosti vybraných pozic v odvětvích i ve vyšším věku (získání dat proběhne pomocí 3 pilotně ověřených metod pro měření pozice a 1 nově vytvořené metody pro měření prostředí); v 9 bipartitních platformách reprezentující 8 odvětví, získání dat bude realizováno v průběhu prvních 18 měsíců realizace projektu, nejpozději však do 31.1.2019.

3) Realizovat odvětvový sociální dialog, který povede k přípravě odvětví na změny důchodového systému.

Jedná se o důležitý nástroj pro řešení zvolené problematiky včetně zkvalitňování personální a technické kapacity sociálních partnerů a komunikačních nástrojů. Tento cíl je také podporou pro naplňování udržování sociálního smíru. Pro zajištění rovnováhy mezi ekonomickým a sociálním přístupem k problematice je důležité, aby se na jejich řešení dohodli sociální oba partneři. To je také důvod, proč řešení přenášíme na platformu sociálního dialogu.

Cílová skupina

Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:

 • 1) Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR)
 • 2) Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

A dále:

 • 3) Členské základny KZPS ČR a ČMKOS
 • 4) Odvětvové svazy
 • 5) Zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků vstupujících do sociálního dialogu
 • 6) Další zaměstnanci

Bipartitní platformy

 • Doprava
 • Kultura
 • Polygrafický průmysl
 • Stavebnictví I.
 • Stavebnictví II.
 • Školství
 • Textilní-Oděvní-Kožedělný
 • Zemědělství

Termíny jednání ŘT 2016 - 2019

26. leden 2016
10. leden 2017
9. leden 2018
8. leden 2019
9. únor 2016
14. únor 2017
13. únor 2018
8. březen 2016
14. březen 2017
13. březen 2018
12. duben 2016
11. duben 2017
10. duben 2018
10. květen 2016
9. květen 2017
11. květen 2018
14. červen 2016
13. červen 2017
12. červen 2018
12. červenec 2016
11. červenec 2017
10. červenec 2018
9. srpen 2016
8. srpen 2017
14. srpen 2018
13. září 2016
12. září 2017
11. září 2018
11. říjen 2016
10. říjen 2017
9. říjen 2018
8. listopad 2016
14. listopad 2017
13. listopad 2018
13. prosinec 2016
12. prosinec 2017
11. prosinec 2018

Výstupy z projektu

Diverzita_brozura_web

Diverzita_brozura_web2

02_Publikace MEZIGENERAČNÍ DIALOG

03_BROŽURA -Stavebnictví I

04_Brožura Stavebnictví II

05_Brozura_Školství06 Závěrečná zpráva_včetně příloh_Techtex_Plstar

07 Závěrečná zpráva_včetne_priloh_Tkadlena

08 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Grafik

09 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Katalogizátor

10 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Knihař

11 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Knihovnik_pro_deti

12 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Malíř_KA03

13 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Podlahař_KA03

14 Zavěrečná_zpráva_včetně_příloh_PŘADLENA

15 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Referenční_knihovník_KA03

16 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Řidič_BUS_KA03

17 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Řidič_MKD_KA03

18 Závěrečná_zprava_včetně_příloh_Šička_KA03

19 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Švadlena_KA03

20 Závěrečná_zpráva_včetně_příloh_Tiskař

21_Závěrečná_zpráva_pozice_Chovatel_včetně příloh

22_Záverečná zpráva Pěstitel včetně příloh

23_Závěrečná zpráva včetně příloh Montér suchých staveb-sádrokartonář

24_Měření_HR_procesů_benchmarking_LEA_8 odvětví

25_Závěrečná zpráva včetně příloh Kamnář-Kominík

26 Měření Prostředí u vybraných pozic

27_Závěrečná zpráva včetně příloh Obkladač

28_MANUÁL Flexibilita a mobilita pro zaměstnavatele

29_Návrhy-závěry a doporučení na podporu témat Flexibility a mobility

30_Závěrečná zpráva včetně příloh Speciální pedagog ZŠ

31_Závěrečná zpráva včetně příloh Učitel SŠ

32_Závěrečná zpráva včetně příloh Učitel ZŠ

33_Zaverečna_zpráva včetně příloh Učitel MŠ

34_Závěrečná zpráva včetně příloh Tesaři-Truhláři

35_Závěrečná zpráva včetně příloh Zedník