Stanoviska KZPS

14. 12. 2017

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují zákony č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 23)“

24. 11. 2017

Nabídka v oblasti zaměstnávání osob ve výkonu i po výkonu trestu odnětí svobody

2017_rubikon_servis_nabídka