Stanoviska KZPS

25. 01. 2010

Stanovisko KZPS k návrhu poslanců na novelizaci zákona č. 435/2004 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Vladimíry Lesenské, Dagmar Milencové, Ludvíka Hovorky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

21. 01. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve zněná pozdějších předpisů (tisk č. 1027)

21. 01. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů