Stanoviska KZPS

11. 12. 2007

Delegace KZPS ČR se setkala s představiteli Republikové unie zaměstnavatelů SR

Dne 4.5. zástupci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR), vedení předsedou KZPS ČR p. Janem Wiesnerem, navštívili Bratislavu.

26. 11. 2007

Znáte fondy a programy EU?

Anketa

12. 11. 2007

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nové úpravy nemocenského pojištění

Dne 10.3. 2005 projednávala tripartita návrh zákona o nemocenském pojištění. KZPS ČR k němu zaujala toto stanovisko:

12. 11. 2007

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona o úrazovém pojištění

Návrh zákona o úrazovém pojištění byl ministrem práce a sociálních věcí předložen vládě, která by jej měla projednávat pravděpodobně v průběhu března či dubna.

12. 11. 2007

Komuniké z jednání představitelů KZPS ČR s předsedou vlády

V pátek dne 16.4. se v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání premiéra Vladimíra Špidly se zástupci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

12. 11. 2007

Stanovisko KZPS ČR k návrhu na zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů od 1.1.2004

S vládním návrhem na zvýšení minimální mzdy zásadně nesouhlasíme. V podmínkách malého a středního podnikání je předložený návrh dalšího extrémního skokového zvýšení o 700 Kč nepřijatelný z následujících důvodů

12. 11. 2007

Stanovisko KZPS ČR a SP ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2004

Při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2004 v tripartitě prezentovaly dva největší zaměstnavatelské svazy – Svaz průmyslu a dopravy ČR a KZPS ČR – svá stanoviska.

12. 11. 2007

Stanovisko PZR k reformě veřejných financí

Na tiskové konferenci, která se konala dne 11.9. na Svazu průmyslu a dopravy, prezentovali nejvyšší představitelé Podnikatelské a zaměstnavatelské rady své stanovisko ke koncepci reformy veřejných financí.

12. 11. 2007

Stanovisko KZPS ČR k Analýze veřejných služeb

Jedním z bodů zasedání tripartity, které se konalo dne 17.6., byla Analýza veřejných služeb. Tento materiál byl zpracován Ministerstvem vnitra a KZPS ČR k němu zaujala následující stanovisko.

12. 11. 2007

Reforma veřejných financí

Dne 16.6. se na společném jednání sešli představitelé odborů a zaměstnavatelů k projednání koncepce reformy veřejných financí a nalezení styčných bodů. Výsledkem je seznam požadavků a doporučení, které byly následujícího dne při zasedání tripartity předány vládě.