Stanoviska KZPS

12. 11. 2007

Komuniké z jednání představitelů KZPS ČR s předsedou vlády

V pátek dne 16.4. se v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání premiéra Vladimíra Špidly se zástupci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

12. 11. 2007

Stanovisko KZPS ČR k návrhu na zvýšení minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů od 1.1.2004

S vládním návrhem na zvýšení minimální mzdy zásadně nesouhlasíme. V podmínkách malého a středního podnikání je předložený návrh dalšího extrémního skokového zvýšení o 700 Kč nepřijatelný z následujících důvodů

12. 11. 2007

Stanovisko KZPS ČR a SP ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2004

Při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2004 v tripartitě prezentovaly dva největší zaměstnavatelské svazy – Svaz průmyslu a dopravy ČR a KZPS ČR – svá stanoviska.

12. 11. 2007

Stanovisko PZR k reformě veřejných financí

Na tiskové konferenci, která se konala dne 11.9. na Svazu průmyslu a dopravy, prezentovali nejvyšší představitelé Podnikatelské a zaměstnavatelské rady své stanovisko ke koncepci reformy veřejných financí.

12. 11. 2007

Stanovisko KZPS ČR k Analýze veřejných služeb

Jedním z bodů zasedání tripartity, které se konalo dne 17.6., byla Analýza veřejných služeb. Tento materiál byl zpracován Ministerstvem vnitra a KZPS ČR k němu zaujala následující stanovisko.

12. 11. 2007

Reforma veřejných financí

Dne 16.6. se na společném jednání sešli představitelé odborů a zaměstnavatelů k projednání koncepce reformy veřejných financí a nalezení styčných bodů. Výsledkem je seznam požadavků a doporučení, které byly následujícího dne při zasedání tripartity předány vládě.

12. 11. 2007

Stabilizace českého zemědělství před vstupem ČR do Evropské unie

Dne 23.dubna se v Hrzánském paláci v Praze uskutečnilo jednání delegací zaměstnavatelských a podnikatelských uskupení s vládou. Jeden z bodů programu se týkal situace v českém zemědělství. Následující materiál, který byl na jednání předán představitelům vlády, hodnotí současnou situaci v tomto sektoru a předkládá požadavky KZPS ČR.

12. 11. 2007

Náměty KZPS ČR na zlepšení podnikatelského prostředí v ČR

Materiál předložený na jednání s vládou, které se konalo dne 23.4.