Stanoviska KZPS

03. 04. 2018

KZPS ČR zabezpečila Režim Filipíny a Mongolsko – od 11. dubna 2018 jsou přijímány žádosti o zařazení do obou projektů

KZPS ČR po jednáních s vládou ČR, ministerstvy a jinými zaměstnavatelskými organizacemi spustila zaměstnávání občanů Filipín a Mongolska v ČR od 1. května 2018. Podrobnosti v části „Zaměstnávání cizinců“.

14. 03. 2018

Stanovisko KZPS ČR k žádosti ministerstva zemědělství vládě ČR o poskytnutí mimořádných finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy na pokrytí mimořádných nákladů spojených s eradikací nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území Zlínského kraje a s opatřeními k minimalizaci rizika jejího šíření na zbývajícím území České republiky v roce 2018

05. 03. 2018

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 102)