Stanoviska KZPS

27. 06. 2018

KZPS ČR zabezpečila Režim Srbsko 1. září 2018

05. 06. 2018

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů