Stanoviska KZPS

19. 11. 2018

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem

Stanovisko KZPS ČR k

02. 11. 2018

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

31. 10. 2018

Jak dál se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.