Stanoviska KZPS

14. 03. 2018

Stanovisko KZPS ČR k žádosti ministerstva zemědělství vládě ČR o poskytnutí mimořádných finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy na pokrytí mimořádných nákladů spojených s eradikací nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území Zlínského kraje a s opatřeními k minimalizaci rizika jejího šíření na zbývajícím území České republiky v roce 2018

05. 03. 2018

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 102)

27. 02. 2018

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 87)