Stanoviska KZPS

31. 01. 2018

Na návrh KZPS ČR vláda ČR schválila navýšení Režimu Ukrajina o 100%

Díky neustálému tlaku KZPS ČR schválila vláda ČR svým usnesení č. 79 navýšení kapacit Režimu Ukrajina o 100% na 19.600 žádostí ročně a zavádí se Režim pro Mongolsku a Filipíny s roční kvótou 1.000 žádostí. Obě opatření budou aplikována od 1. května 2018, tj. dva měsíce po navýšení systemizace dotčených resortů. Dále MZV ČR navýšuje měsíční kvótu od 1. května 2018 na 2.000…

04. 01. 2018

Stanovisko KZPS ČR na 140. Plenární schůzi RHSD ČR dne 4. ledna 2018

Stanovisko KZPS na 140. PS RHSD 04.01.2018 – final final