Stanoviska KZPS

20. 04. 2017

Stanovisko KZPS ČR k ávrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

31. 03. 2017

Tisková zpráva z jednání české a slovenské tripartity dne 30. září 2017 na Štiříně

2017_03_30_TZ_KZPS_a_SK JZ2