Stanoviska KZPS

18. 11. 2008

Konference „Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá dne 3. prosince konferenci nazvanou „Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“
Na konferenci, jejímž cílem je seznámit účastníky z řad podnikatelů s možnostmi čerpání evropských peněz ze strukturálních a komunitárních fondů, vystoupí představitelé státní správy a zástupci podnikatelských asociací a podnikatelů.

18. 11. 2008

Nová dozorčí rada KZPS

Nová dozorčí rada KZPS

18. 11. 2008

KZPS se stala garantem Mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOB FAIR 2008

07. 10. 2008

Informace z veletrhu JobFair

Aktuální informace z veletrhu JobFair

16. 06. 2008

Realizace systému RLZ sociálních partnerů v ČR

16. 06. 2008

2. pracovní seminář k podpoře malých a středně velkých podniků v EU

2. pracovní seminář k podpoře malých a středně velkých podniků v EU

12. 12. 2007

Jan Wiesner zvolen předsedou KZPS na rok 2007

Koordinační rada KZPS zvolila pana Jana Wiesnera předsedou KZPS i pro rok 2007.

11. 12. 2007

Tiskové prohlášení (26.5.2006)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR sdružující sedm reprezentativních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví a kultury vyzývá politické strany, aby v následujícím volebním období učinily kroky vedoucí k:

11. 12. 2007

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu vstoupil do KZPS ČR

Předseda představenstva ZSDNP ing. Zdeněk Osner, CSc. byl současně jmenován místopředsedou KZPS ČR.