Stanoviska KZPS

09. 07. 2012

Stanovisko KZPS k poslaneckému návrhu novelizace zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Michala Babáka, Kateřiny Klasnové, Radka Johna a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 738)

09. 07. 2012

Stanovisko KZPS k návrhu nařízení vlády č. 244/2004 Sb…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů