Stanoviska KZPS

01. 08. 2011

Stanovisko KZPS ČR k novelizaci zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

25. 07. 2011

Stanovisko KZPS ČR k privatizaci státních zkušeben – změna usnesení Vlády ČR č. 1456

Stanovisko KZPS ČR k materiálu „Státní zkušební ústavy v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu – zrušení usnesení vlády č. 1456 ze dne 19. listopadu 2008 a návrh dalšího postupu“ zpracovaný společně Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí“

21. 07. 2011

Stanovisko KZPS ČR k návrhu systému jednotného sledování… změn rozsahu území (tzv. „urban sprawl“)

Stanovisko KZPS ČR k návrhu systému jednotného sledování a vyhodnocování změn rozsahu území přeměněného zástavbou vyvolanou procesem rozpínání sídel (tzv. „urban sprawl“)