Stanoviska KZPS

11. 06. 2012

Desetileté výročí založení CEBRE doprovodila debata s europoslanci

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu si letos připomíná 10 let své existence na bruselském lobbingovém kolbišti. Při této příležitosti reprezentace uspořádala, vedle slavnostního večera v Pražském domě, pracovní snídani s českými europoslanci a čelními představiteli svých zakladatelských organizací. Tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF zde.

26. 04. 2012

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., …

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o poadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhl. č. 240/2006 Sb.

16. 04. 2012

Průzkum ke studii – postavení a odměňování pracovníků v sociálních službách

Dotazník pro zaměstnance a zaměstnavatele – Studie č. 28 – Postavení a odměňování pracovníků v sociálních službách.

Zaměstnanci v sociálních službách patří v celostátním porovnání k nejhůře odměňovaným, přesto, že nikdo náročnost a potřebnost jejich práce nezpochybňuje. Zároveň se ukazují řádové rozdíly v odměňování u poskytovatelů služeb dle jejich právní formy. Cílem studie je na bázi celostátního průzkumu zjistit vazby odměňování na typ zaměstnavatele, druh práce (poskytované sociální služby) a výkonnost, a na základě těchto zjištění předložit návrhy k nediskriminaci některých skupin zaměstnanců.

27. 03. 2012

Stanovisko KZPS k navrhované změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty…

Stanovisko KZPS ČR k navrhované změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů v souladu s usnesením vládyč. 941 ze dne 14. prosince 2011