Stanoviska KZPS

11. 05. 2011

Stanovisko KZPS k poslaneckému návrhu k novelizaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 339)

06. 05. 2011

Stanovisko KZPS k „Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím el. ržiště…“

Stanovisko KZPS ČR k materiálu „Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, Vzorový provozní řád elektronického tržiště, Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV a změna usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č.343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků“