Stanoviska KZPS

16. 03. 2012

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky stanovující podrobnější podmínky uveřejňování vyhlášení…

Stanovisko KZP SČR k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

01. 03. 2012

Stanovisko KZPS k novelizaci nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.

28. 02. 2012

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění…

Stanovisko KZPS ČR k zákonu, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

22. 02. 2012

Stanovisko KZP SČR k návrhu poslanců …zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění…

Stanovisko KZP SČR k návrhu poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 600)