Stanoviska KZPS

28. 08. 2012

Stanovisko KZPS k vyhlášce ke stanovení tech.-ekonomíckých parametrů obnovitelných zdrojů…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomícké parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

17. 08. 2012

Souhrnná tabulka k materiálu KPZS pro předsednictvo RHSD dne 26.7.2012

Souhrnná tabulka k podkladovému materiálu KPZS ČR předloženému předsednictvu Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 26. července 2012 –
Zdroje efektivního zlepšení zdraví veřejných financí měřením poměru schodku/dluhu k HDP

15. 08. 2012

Stanovisko KZPS k novelizaci NV č. 299/2001 Sb., o použití prostředků SFRB…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů