Stanoviska KZPS

15. 09. 2011

Stanovisko KZPS ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2012…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014

26. 08. 2011

Stanovisko KZPS k věcnému záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území ČR…

Stanovisko KZPS ČR k věcnému záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic