Stanoviska KZPS

09. 03. 2010

Stanovisko KZPS k vyhlášce č. 177/2009 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

10. 02. 2010

Volba předsedy KZPS ČR

Dne 8. února 2010 byl na řádném zasedání Koordinační rady KZPS ČR zvolen předsedou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na rok 2010 pan Jan Wiesner.

10. 02. 2010

Stanovisko KZPS k poslaneckému návrhu na novelizaci zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

09. 02. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Václava Mencla, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého a Vlastimila Aubrechta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1031)

27. 01. 2010

Stanovisko KZPS k návrhu nařízení vlády č.112/2008 Sb., (národní doplňkové platby)

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.