Stanoviska KZPS

23. 11. 2011

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona … v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

11. 11. 2011

Stanovisko KZPS k novelizaci nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

07. 11. 2011

Stanovisko KZPS ČR k návrhu ústavního zákona o referendu o vyrovnání s církvemi…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu ústavního zákona o referendu o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

20. 10. 2011

Stanovisko KZPS k novelizaci NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.