Stanoviska KZPS

15. 09. 2011

Stanovisko KZPS ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2012…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014

26. 08. 2011

Stanovisko KZPS k věcnému záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území ČR…

Stanovisko KZPS ČR k věcnému záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic

01. 08. 2011

Stanovisko KZPS ČR k novelizaci zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu…

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů