Stanoviska KZPS

27. 05. 2010

Stanovisko KZPS ke „Zprávě o čerpání finančních prostředků…“

Stanovisko KZPS ČR k „Zprávě o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu“

16. 04. 2010

Stanovisko KZPS k nařízení vlády č. 333/2009 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů, formou dotace právnickým a fyzickým osobám