Stanoviska KZPS

08. 11. 2010

Stanovisko KZPS k návrhu vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti…

Stanovisko KZPS k návrhu vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.