Stanoviska KZPS

06. 11. 2009

Novelizace zákona č. 187/2006 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

06. 11. 2009

Novelizace zákona č. 160/1992 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k senátnímu návrhu poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

06. 11. 2009

Novelizace zákona č. 160/1992 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k senátnímu návrhu poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

18. 09. 2009

Aktuální informace o stavu ekonomiky ČR

Příspěvek Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR do materiálu na 79. Plenární schůzi RHSD dne 17. září 2009„Aktuální informace o stavu ekonomiky ČR“

18. 09. 2009

Výzva KZPS k současné ekonomické situaci a k hospodářské politice vlády

Celosvětová finanční krize se negativně promítá ho chodu ekonomik všech zemí, Českou republiku nevyjímaje. Je proto nezbytné, aby vláda ČR připravila a realizovala taková opatření, která budou minimalizovat negativní dopady souvisejícího hospodářského poklesu. Vycházeje z vlastních poznatků a zkušenost, ve snaze podpořit vládu ČR v této její činnosti a současně podpořit podnikatelský sektor, KZPS doporučuje a navrhuje několik následujících opatření.