Stanoviska KZPS

11. 11. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 166/1999 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů