Stanoviska KZPS

18. 09. 2009

Aktuální informace o stavu ekonomiky ČR

Příspěvek Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR do materiálu na 79. Plenární schůzi RHSD dne 17. září 2009„Aktuální informace o stavu ekonomiky ČR“

18. 09. 2009

Výzva KZPS k současné ekonomické situaci a k hospodářské politice vlády

Celosvětová finanční krize se negativně promítá ho chodu ekonomik všech zemí, Českou republiku nevyjímaje. Je proto nezbytné, aby vláda ČR připravila a realizovala taková opatření, která budou minimalizovat negativní dopady souvisejícího hospodářského poklesu. Vycházeje z vlastních poznatků a zkušenost, ve snaze podpořit vládu ČR v této její činnosti a současně podpořit podnikatelský sektor, KZPS doporučuje a navrhuje několik následujících opatření.

18. 09. 2009

Stanovisko KZPS k akci vyhlášené ČMKOS pod názvem „Celokonfederační výstražná hodinová stávka“

Na základě žádosti svých členských organizací zpracovala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) stanovisko k akci vyhlášené ČMKOS pod názvem „Celokonfederační výstražná hodinová stávka“ na 24. června 2008. Současně k tomu KZPS nabízí prostřednictvím svého sekretariátu pro členské svazy (resp. podnikatelské subjekty) právní servis.

18. 09. 2009

Společné prohlášení zaměstnavatelů k dnešní schůzi tripartity

Tiskové prohlášení – na textu tohoto prohlášení se shodli účastníci dnešního jednání (dále jen zaměstnavatelé): zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

18. 09. 2009

Číše vína s Evropským hospodářským a sociálním výborem

Česká podnikatelská reprezentace při EU uspořádala ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU pro členy české delegace v Evropském hospodářském a sociálním výboru slavnostní číši vína pod záštitou paní velvyslankyně Mileny Vicenové. Neformálního setkání se kromě české delegace zúčastnili zástupci českých regionů, některých kanceláří poslanců Evropského parlamentu a čeští úředníci pracující v Evropské komisi a Generálním sekretariátu Rady.

18. 09. 2009

Debata o připravovaném dokumentu Small Business Act (tisková zpráva)

Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU sezvala včera na časnou pracovní snídani v Bruselu české europoslance, zástupce Evropské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, českých regionů v Bruselu, českých podnikatelů a jejich zástupců v Evropském hospodářském a sociálním výboru, aby s nimi hovořila o připravovaném dokumentu Small Business Act.

18. 09. 2009

Nový člen Dozorčí rady – JUDr. Miroslav Šimek

Dne 21. ledna 2008 byl na jednání Koordinační rady KZPS zvolen nový člen Dozorčí rady KZPS – JUDr. Miroslav Šimek – nominovaný Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR.

18. 09. 2009

Jan Wiesner zvolen předsedou KZPS na rok 2008

Koordinační rada KZPS dne 10. prosince 2007 zvolila pana Jana Wiesnera předsedou KZPS i pro rok 2008.

18. 09. 2009

Seminář: Export mimo Evropskou unii, jak na to?

CEBRE společně s agenturou CzechTrade pořádají seminář „Export mimo Evropskou unii, jak na to?“

18. 09. 2009

Projekt ESF 2008

„Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů“