Stanoviska KZPS

18. 09. 2009

Společné prohlášení zaměstnavatelů k dnešní schůzi tripartity

Tiskové prohlášení – na textu tohoto prohlášení se shodli účastníci dnešního jednání (dále jen zaměstnavatelé): zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

18. 09. 2009

Číše vína s Evropským hospodářským a sociálním výborem

Česká podnikatelská reprezentace při EU uspořádala ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU pro členy české delegace v Evropském hospodářském a sociálním výboru slavnostní číši vína pod záštitou paní velvyslankyně Mileny Vicenové. Neformálního setkání se kromě české delegace zúčastnili zástupci českých regionů, některých kanceláří poslanců Evropského parlamentu a čeští úředníci pracující v Evropské komisi a Generálním sekretariátu Rady.

18. 09. 2009

Debata o připravovaném dokumentu Small Business Act (tisková zpráva)

Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU sezvala včera na časnou pracovní snídani v Bruselu české europoslance, zástupce Evropské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, českých regionů v Bruselu, českých podnikatelů a jejich zástupců v Evropském hospodářském a sociálním výboru, aby s nimi hovořila o připravovaném dokumentu Small Business Act.

18. 09. 2009

Nový člen Dozorčí rady – JUDr. Miroslav Šimek

Dne 21. ledna 2008 byl na jednání Koordinační rady KZPS zvolen nový člen Dozorčí rady KZPS – JUDr. Miroslav Šimek – nominovaný Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR.

18. 09. 2009

Jan Wiesner zvolen předsedou KZPS na rok 2008

Koordinační rada KZPS dne 10. prosince 2007 zvolila pana Jana Wiesnera předsedou KZPS i pro rok 2008.

18. 09. 2009

Seminář: Export mimo Evropskou unii, jak na to?

CEBRE společně s agenturou CzechTrade pořádají seminář „Export mimo Evropskou unii, jak na to?“

18. 09. 2009

Projekt ESF 2008

„Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů“

24. 07. 2009

Seznam vzdělávacích aktivit KZPS pro KA 5, 6, 7, 8 v roce 2009

Seznam ke stažení ve formátu .doc a .pdf

25. 05. 2009

Debata s Jiřím Plecitým

Tisková zpráva z debaty CEBRE, kterou jsme ve spolupráci s Metropolitní universitou uspořádali minulý týden v Praze na téma hospodářská krize. Hostem debaty byl Jiří Plecitý z kabientu vice-presidenta Evropské komise pro podnikáni a průmysl Gunter Verheugen.