Stanoviska KZPS

30. 07. 2010

Stanovisko KZPS k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

21. 07. 2010

Stanovisko KZPS ČR k novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb.,

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

21. 07. 2010

Stanovisko KZPS k novelizaci zákona č. 458/2000 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů.