Stanoviska KZPS

06. 11. 2009

Novelizace zákona č. 187/2006 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

06. 11. 2009

Novelizace zákona č. 160/1992 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k senátnímu návrhu poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

06. 11. 2009

Novelizace zákona č. 160/1992 Sb.

Stanovisko KZPS ČR k senátnímu návrhu poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

18. 09. 2009

Aktuální informace o stavu ekonomiky ČR

Příspěvek Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR do materiálu na 79. Plenární schůzi RHSD dne 17. září 2009„Aktuální informace o stavu ekonomiky ČR“

18. 09. 2009

Výzva KZPS k současné ekonomické situaci a k hospodářské politice vlády

Celosvětová finanční krize se negativně promítá ho chodu ekonomik všech zemí, Českou republiku nevyjímaje. Je proto nezbytné, aby vláda ČR připravila a realizovala taková opatření, která budou minimalizovat negativní dopady souvisejícího hospodářského poklesu. Vycházeje z vlastních poznatků a zkušenost, ve snaze podpořit vládu ČR v této její činnosti a současně podpořit podnikatelský sektor, KZPS doporučuje a navrhuje několik následujících opatření.

18. 09. 2009

Stanovisko KZPS k akci vyhlášené ČMKOS pod názvem „Celokonfederační výstražná hodinová stávka“

Na základě žádosti svých členských organizací zpracovala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) stanovisko k akci vyhlášené ČMKOS pod názvem „Celokonfederační výstražná hodinová stávka“ na 24. června 2008. Současně k tomu KZPS nabízí prostřednictvím svého sekretariátu pro členské svazy (resp. podnikatelské subjekty) právní servis.

18. 09. 2009

Společné prohlášení zaměstnavatelů k dnešní schůzi tripartity

Tiskové prohlášení – na textu tohoto prohlášení se shodli účastníci dnešního jednání (dále jen zaměstnavatelé): zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

18. 09. 2009

Číše vína s Evropským hospodářským a sociálním výborem

Česká podnikatelská reprezentace při EU uspořádala ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU pro členy české delegace v Evropském hospodářském a sociálním výboru slavnostní číši vína pod záštitou paní velvyslankyně Mileny Vicenové. Neformálního setkání se kromě české delegace zúčastnili zástupci českých regionů, některých kanceláří poslanců Evropského parlamentu a čeští úředníci pracující v Evropské komisi a Generálním sekretariátu Rady.