Výběrová řizení

08. 10. 2018

Poptávka č. 5 B – Výzva k podání nabídek – Pilotní ověření nástrojů flexibility u zaměstnavatelů a mapování překážek k jejich implementaci

Projekt KZPS ČR ČR „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.“, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001783; poptávkové řízení „Pilotní ověření nástrojů flexibility u zaměstnavatelů a mapování překážek k jejich implementaci“, termín podání nabídek je do 12. října 2018 do 15,00 hodin na e-mailové adresy zikes@kzps.cz a madejova@kzps.cz Opakovaná Poptávka č. 5.
Poptávkové řízení ukončeno, vítězná firma vybrána.

19. 09. 2018

Poptávka č. 5 – Výzva k podání nabídek – Pilotní ověření nástrojů flexibility u zaměstnavatelů a mapování překážek k jejich implementaci

Projekt KZPS ČR ČR „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.“, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001783; poptávkové řízení „Pilotní ověření nástrojů flexibility u zaměstnavatelů a mapování překážek k jejich implementaci“, termín podání nabídek je do 27. září 2018 do 15,00 hodin na e-mailové adresy zikes@kzps.cz a madejova@kzps.cz
Poptávka zrušena, když vítěz a jediný přihlášený odmítl zakázku realizovat z kapacitních důvodů

15. 03. 2016

Poptávka č. 2 – Výzva k podání nabídek – Měření postojů

KZPS ČR poptává v rámci svého projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II“ měření pracovních návyků a sociálně-psychologického spektra postojů včetně jejich realizační síly pomocí projektivní techniky u 28 pracovních pozic v 7 odvětvích