Výběrová řizení

15. 03. 2016

Poptávka č. 2 – Výzva k podání nabídek – Měření postojů

KZPS ČR poptává v rámci svého projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II“ měření pracovních návyků a sociálně-psychologického spektra postojů včetně jejich realizační síly pomocí projektivní techniky u 28 pracovních pozic v 7 odvětvích