Výběrové řízení č.zak. KZPS-01-DS – dodávka výpočetní techniky

Název zakázky: Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky a software v rámci projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa I.“. 
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka výpočetní techniky včetně software dle specifikace této výzvy.
Lhůta pro podání nabídek: 16. srpna 2013 do 12:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)
 
Dokumenty ke stažení: