Výběrové řízení č.zak. KZPS 06-A – Zajištění workshopů a konferencí

Název zakázky: Výběrové řízení na organizační zajištění konferencí a workshopů v projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. 

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Organizační zajištění workshopů a konferencí pořádaných jednotlivými odvětvovými platformami v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, podrobně specifikovaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.

Ukončení výběrového řízení: 27. července 2012 do 12:00 hodin
 
Dokumenty ke stažení:
Otázky a odpovědi: