Výběrové řízení č.zak. KZPS 06-B – Zajištění workshopů a konferencí

Název zakázky: Výběrové řízení na organizační zajištění konferencí a workshopů v projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. 

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Organizační zajištění workshopů a konferencí pořádaných jednotlivými odvětvovými platformami v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, podrobně specifikovaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.

Ukončení výběrového řízení: 29. března 2013 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)

 
Dokumenty ke stažení:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO A NAHRAZENO VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM č. zak. KZPS 06-C.