Výběrové řízení č.zak. KZPS 06-C – Zajištění workshopů a konferencí

Název zakázky: Výběrové řízení na organizační zajištění konferencí a workshopů v projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích. 

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Organizační
zajištění workshopů a konferencí pořádaných jednotlivými odvětvovými
platformami v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v
odvětvích, podrobně specifikovaných v Zadávací dokumentaci k výběrovému
řízení.

Ukončení výběrového řízení: 9. dubna 2013 do 10:00 hodin (v místě adresy sídla zadavatele)

 
Dokumenty ke stažení: